Luôn hỗ trợ kịp thời khi khách hàng có yêu cầu, chuyên nghiệp trong mô hình hoạt động