Bảng báo giá bạt che nắng mưa, bạt nhựa PVC, bạt che công trình tại Bắc Giang

Bảng báo giá bạt che nắng mưa, bạt nhựa PVC, bạt che công trình tại Bắc Giang

Bạt Che Nắng Mưa
Nghị quyết số 813/NQ-UBTVQH14 của UBTVQH có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2020. Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, tỉnh Bắc Giang có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 09 huyện và 01 thành phố; 209 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 184 xã, 10 phường và 15 thị trấn - Huyện Sơn Động: Thành lập mới xã Phúc Sơn, xã Vĩnh An, xã Đại Sơn, thị trấn Tây Yên Tử; Nhập xã An Châu vào thị trấn An Châu, nhập xã Bồng Am vào xã Tuấn Đạo. Sau khi sắp xếp, huyện Sơn Động có 17 đơn vị hành chính cấp xã gồm 15 xã và 2 thị trấn. - Huyện Lục Ngạn: Nhập xã Nghĩa Hồ vào thị trấn Chũ.…
Read More