Bảng báo giá bạt che nắng mưa, bạt nhựa PVC, bạt che công trình tại Tuyên Quang

Bảng báo giá bạt che nắng mưa, bạt nhựa PVC, bạt che công trình tại Tuyên Quang

Bạt Che Nắng Mưa
Tỉnh Tuyên Quang có 587.038,50 ha diện tích tự nhiên và 731.867 nhân khẩu, có 7 đơn vị hành chính trực thuộc gồm thành phố Tuyên Quang và 6 huyện: Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương, Lâm Bình. Cụ thể, huyện Lâm Bình được thành lập trên cơ sở điều chỉnh 60.128,24  ha diện tích tự nhiên và 18.159 nhân khẩu thuộc 5 xã của huyện Na Hang và 18.023,93 ha diện tích tự nhiên và 11.300 nhân khẩu thuộc 3 xã của huyện Chiêm Hóa. Huyện Lâm Bình có 78.152,17 ha diện tích tự nhiên và 29.459 nhân khẩu; có 8 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các xã: Lăng Can, Thượng Lâm, Khuôn Hà, Phúc Yên, Xuân Lập, Bình An, Thổ Bình, Hồng…
Read More